De
manier om talent te vinden zónder test!

Bevlogenheid, oftewel “I love my job” is een belangrijke sleutel om beter te presteren. Dit leidt tot positieve effecten voor de mensen in organisaties; meer geluk, minder stress, meer voldoening. Dat resulteert weer in betere prestaties van die organisaties.

Mensen
die bevlogen zijn in hun werk, hebben hart voor hun werk. Ze
krijgen er energie van en zetten alles op alles om hun taken zo goed mogelijk
uit te voeren. De intrinsieke motivatie bij deze mensen is hoog. Want als je
hart hebt voor je werk, wil je het graag goed doen en dat zorgt voor kwaliteit
en draagt bij aan zelfontplooiing. Er is een directe relatie tussen
bevlogenheid en verhoogde productiviteit! (uit “het verborgen potentieel van
werkend Nederland 2015” van Effectory).

Hoe
waardeer jij jouw werk? Doe jij waar je goed in bent?
Even
wat cijfers. Onderzoeken wijzen uit dat dit vaak niet zo is. Uit de nationale
enquête arbeidsomstandigheden blijkt dat ruim een derde van de beroepsbevolking
niet enthousiast is over het werk dat ze doen. Uit het onderzoek van Effectory blijkt dat 22% niet bevlogen en betrokken is en dat 44%
wel betrokken is bij de organisatie maar niet bevlogen over het werk. (blijft
er uiteraard nog gemiddeld een derde over die bevlogen en betrokken is en 3%
gemiddeld die bevlogen zijn).

Stel
je voor dat iedereen binnen jouw bedrijf doet waar die goed in is en leuk
vindt.
Waar diegene volledig achterstaat en in gelooft. Wat
voor een effect zou dat hebben? Idealistisch? Misschien. Maar neem een voorbeeld aan de
vele organisaties die je voor gingen. Kijk bijvoorbeeld naar organisaties als Morning Star,
Voys Telecom, Effectory,
etc. Maar hoe realiseer je dat?

Je
begint bij het talent!! Je kan pas doen waar je goed in bent, als je weet wat
dat is.
Wat is hetgeen dat jou uniek maakt en wat maakt jouw
mensen uniek. Vaak kijken we vooral naar wat iemand in het vakgebied kan. Maar
wat iemand uniek maakt is vooral HOE iemand iets doet. We kunnen
functieprofielen beschrijven en competenties benoemen. Maar de wijze hoe deze
functie ingevuld wordt en wat het effect is, wordt bepaald door de persoon die
het invult. Als je twee mensen hebt met exact dezelfde achtergrond, zal het
effect van het handelen anders zijn. De persoonlijkheid van degene die je
aanneemt bepaalt dit.

Kijk
vooral naar datgene wat jou UNIEK maakt, wat je mensen UNIEK maakt.
Als
je doorhebt wat jouw unieke talent is, weet je ook wat je toegevoegde waarde
kan zijn in een organisatie. Als je doorhebt wat de unieke talenten zijn van je
mensen kun je ze ook zo inzetten. Maar het mooie is, dat mensen waarschijnlijk
zelf met ideeën komen met hoe zij vinden waar dat ze het beste tot hun recht
komen.

Talent
vind je niet door testen in te vullen.
Meestal krijgen we
rapporten met een aantal sterke eigenschappen. Echter, die geven nog steeds
niet aan wat nou specifiek dat ene is wat jou uniek maakt. Maar stel je nou
eens voor dat je dat wel weet. Dat je jouw talent een naam kan geven, dat je
jouw talent kan benoemen in één woord!

Jouw
talent benoemen in één woord geeft je richting en maakt keuzes makkelijker!
Een
aantal jaar geleden kwam ik in aanraking met het gedachtengoed van de
Talentmanagers. Na een training breng ik dat gedachtengoed nu zelf in de
praktijk. Regelmatig voer ik talent-gesprekken en daarin ervaar ik vaak dat
mensen niet geloven dat dit kan. Je talent benoemen in één woord. Dat het hen
beperkt, je bent immers meer dan een woord. Dat klopt! Je bent een optelsom van
alle eigenschappen en vaardigheden die je bezit. Wat ik terugkrijg van mensen in
talent-sessies en –gesprekken, zijn de eigenschappen waarvan zij vinden dat ze goed in zijn. Zoals samenwerken, of motiveren, structureren, analyseren, besluiten, of helpen, etc. Maar het is de combinatie van
de eigenschappen in samenhang van de manier waarop je dingen doet, die dat
unieke talent maken. Zo sprak ik een man die zijn woord zocht en die deze
eigenschappen noemde zoals samenwerken, helpen, flexibiliteit. Het bleek dat zijn talent “verruimen” is. Hij is
wereldkampioen in het veranderen van perceptie bij mensen zodat zij hun blik
verruimen, nieuwe mogelijkheden zien en hun eigen grenzen over durven. Andere
talenten die ik in de loop van de tijd ben tegenkomen zijn: ontwringen,
vertolken, aanraken, ontginnen, verhelderen, ont-wikkelen… En dit is nog maar
een greep uit de lijst. Jij bent uniek zoals je bent en je kan dat vatten in één
woord! Kun je al iets bedenken wat bij jou past?

Het
vinden van jouw unieke talent en/of dat van je mensen is niet moeilijk.
Zolang
je je bedenkt dat jouw unieke talent heel dicht bij jezelf ligt, bij wie je
bent. We stappen vaak in de valkuil om de talenten van anderen te bewonderen.
En soms hunkeren we er naar om dat ook te kunnen. Heb je zelf nooit gehad dat
je ook wilde dat je mooi kon zingen, muziek maken, tekenen, acteren,
ontwikkelen, presenteren…… Vooral talenten die zich makkelijk manifesteren zijn
aantrekkelijk. We maken er hele shows van op televisie. Maar daardoor vergeten
we dat iedereen een talent heeft, maar dat niet ieder talent zich zo makkelijk manifesteert!

Iedereen
is wereldkampioen!
Iedereen heeft iets wat hem of haar uniek maakt. De
kunst is om het niet te ver weg te zoeken, maar vooral te kijken naar wat
hetgeen is wat de rode draad in jouw leven vormt. Iets wat je altijd doet. Wat
je niet laten kan. Je talent zit daar! En bedenk: je talent is wat voor jou
normaal is en voor een ander bijzonder!

Eerste
stap naar jouw talent woord:

Vraag eens na bij anderen wat ze bijzonder aan jou
vinden.

Als je het niet meteen herkent, vraag of de ander met een
concreet voorbeeld
kan komen.

Check bij jezelf hoe deze boodschap binnen komt. Geloof
je het? Hoe vind je het
om te horen? Vind je het bijzonder genoeg?

Eerste
stap naar het de talenten binnen je organisatie en/of team:

Ga in een kring zitten en benoem hardop wat je bijzonder
vindt aan diegene die
rechts naast je zit.

Bespreek in de groep wat deze boodschap met je doet, of
je het herkent.

Deel zo nodig concrete voorbeelden met elkaar.

De informatie die uit deze oefeningen komt, is waardevol
om te komen tot jouw UNIEKE talent.

Ben je op zoek naar meer kennis en wil je gratis tips
ontvangen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief! Je ontvangt
dan ook het gratis e-book Succesvoller ondernemen: Uw mensen maken het
verschil!

Heb je vragen of wil je met mij jouw unieke talent vinden
neem contact met me
op!